Szkoła Nowej Ewangelizacji jest konkretną wizją i programem ewangelizacji, skierowanym do osób ochrzczonych, ale nie mających żywej relacji z Jezusem. Obecne są w niej trzy ścisłe ze sobą związane elementy:

KERYGMA (Dobra Nowina) - ogłaszanie Jezusa, umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, jedynego Mesjasza, Zbawiciela i Pana.
KARYZMA (Charyzmat) - głoszenie Dobrej Nowiny w mocy Ducha Świętego.
KOINONIA (Wspólnota) - życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie wspólnot w Kościele, jako pełnych zaangażowania, żyjących miłością, ewangelizacyjnych wspólnot uczniów Chrystusa.

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do odnowy kościoła, człowieka, wspólnot i grup modlitewnych, zawarte w Redemptoris Missio (Misja Zbawiciela). SNE wyrasta na gruncie wspólnoty , którą tworzą osoby zewangelizowane i ewangelizujące, Takie które nie przekazują teorii, ale dzielą się swoim doświadczeniem wiary, są świadkami, a nie nauczycielami.

Duchowość Szkoły stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego koniecznością jest otwarcie się na Ducha Św. tak, aby pod Jego działaniem doświadczyć miłości Boga i pozwolić Mu przemieniać swoje życie.

Szkoła realizuje swój cel poprzez systematyczną formację osób, które chcą ewangelizować oraz tych, którzy chcą formować nowych ewangelizatorów, tak, aby potrafili w swoim środowisku przekazać Słowo Dobrej Nowiny o Jezusie w prosty i zrozumiały dla każdego sposób poparty osobistym doświadczeniem.