Kursy

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej działa w ramach Szkół Świętego Andrzeja (SESA) o Światowym zasięgu (w Polsce zrzesza 35 szkół nowej ewangelizacji)

  • Emaus
    Kurs "Emaus" Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Jest to drugi kurs z formacji podstawowej SESA. Warunkiem…
    Dowiedz się więcej
  • Jan
    Formacja uczniów   Kurs proponowany jest tym, którzy mają doświadczenie kursu "Nowe Życie", " Filip" lub "Seminarium Odnowy w Duchu…
    Dowiedz się więcej

O szkole

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.

W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu".

Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte
w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Najbliższe spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji:

30-09-2017 po mszy o godz. 18:00