Wspólnota "Źródło Życia" przy Szkole Nowej Ewangelizacji diecezji Bydoskiej zaprasza…