BÓG CIĘ KOCHA

    O szkole

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.

W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu".

Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte
w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

 Najbliższe spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej w sobotę 16.11.2019 r. 

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 16.00. (Parafia p.w. św. Jana - Fordon)

Będzie to równocześnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej zapraszam za Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Wyborcze

w dniu 16.11.2019r .

Rozpoczynamy o godz. 16.00 Eucharystią w Kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty (Fordon), po Eucharystii konferencja wygłoszona przez Ks. Janusza Tomczaka.

Po zakończeniu konferencji członkowie Stowarzyszenia SNE udadzą się do salki parafialnej (ok. godz. 17.30).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Zebrania Członków obejmuje:

1.      -  Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Członków;

2.     -   Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad;

3.     -   Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza;

4.     -  Zatwierdzenie porządku obrad;

5.     -  Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6.   -  Przedstawienie informacji z działalności Stowarzyszenia w okresie kończącej się kadencji oraz dyskusja;

7.    -   Przedstawienie kandydatur do Władz Stowarzyszenia i dyskusja;

8.    - Przeprowadzenie wyborów członków Władz Stowarzyszenia;

9.   -  Wolne wnioski;

- Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

Kursy

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej działa w ramach Szkół Świętego Andrzeja (SESA) o Światowym zasięgu (w Polsce zrzesza 48 szkół nowej ewangelizacji)

 • KURS NOWE ŻYCIE
  KURS "NOWE ŻYCIE" TERMIN:   25 - 27.10.2019 r.    Nazwa kursu: Nowe ŻycieStart  kursu: 25.10.2019 r. Koniec kursu: 27.10.2019 r. Miejsce kursu: Bydgoszcz Ilość dostępnych…
  Dowiedz się więcej Czytany 356 razy
 • KURS EMAUS
   KURS "EMAUS" TERMIN KURSU:        Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Jest to drugi kurs…
  Dowiedz się więcej Czytany 740 razy
 • KURS JAN
  KURS "JAN" Termin: informacje wkrótce :) Uczestnikami kursu mogą być: osoby pełnoletnie, które przeżyły kurs Nowe Życie (Filip, Seminarium Odnowy…
  Dowiedz się więcej Czytany 739 razy